TAGASISIDE

Kogu meie teenuseid puudutav tagasiside on signaaliks, mis aitab parandada meie töömeetodeid või informeerib meie personali klientide rahulolust nende poolt tehtud tööga. Kuna me opereerime ka Finnairi lende, töötatakse tagasiside läbi ühiselt. Teatage meile, kuidas saame kõige paremini teile abiks olla.

Tagasiside ankeet

Kui soovite anda meile vahetut tagasisidet, palun võtke ühendust Finnairi Kliendisuhete Osakonnaga Soomes,
tel. +358 9 818 7702, telefoniteenindus avatud esmaspäevast reedeni 9 — 14.30 Postiaddress: SL/69, 01053 Finnair, SOOME.

Читайте также:  JÄRJESTIKUSED VEDAJAD

admin