SUCCESSIVE CARRIERS

ARTICLE 14 — SUCCESSIVE CARRIERS Carriage to be performed by us and other Carriers under one Ticket, or a Conjunction Ticket is regarded as a single operation for the purposes of the Convention. However, your attention is drawn to Article 15.1.2.(e).

MUISTUTUSTEN ESITTÄMINEN JA KANTEIDEN NOSTAMINEN

16. ARTIKLA — MÄÄRÄAJAT MUISTUTUSTEN ESITTÄMISELLE JA KANTEIDEN NOSTAMISELLE 16.1 Määräaika muistutuksen tekemiselle Jos matkatavara, joka on luovutettu henkilölle, joka on oikeutettu vastaanottamaan matkatavaran, vastaanotetaan muistutuksetta, on se katsottava luovutetuksi vahingoittumattomana ja kuljetusehtojen mukaisesti, ellei muuta näytetä. Kirjatulle matkatavaralle koitunutta vahinkoa koskeva muistutus on tehtävä Finnairille heti, kun vahinko on huomattu ja viimeistään seitsemän (7) […]

FINNAIRIN SUORITTAMAT JÄRJESTELYT

ARTIKLA — FINNAIRIN SUORITTAMAT JÄRJESTELYT 12.1 Mikäli Finnair lentokuljetussopimuksen solmimisen yhteydessä sitoutuu myös ryhtymään järjestelyihin muiden palvelusten suorittamiseksi, ei Finnair ole korvausvelvollinen matkustajalle muutoin kuin omista laiminlyönneistään kyseisten järjestelyiden suorittamisessa, ellei sovellettavasta laista muuta johdu. 12.2 Mikäli Finnair suorittaa matkustajalle myös maakuljetuspalveluja, saatetaan siihen soveltaa muita ehtoja, joista on pyydettäessä saatavissa tietoja Finnairilta.

KÄYTTÄYTYMINEN LENTOKONEESSA

11. ARTIKLA — KÄYTTÄYTYMINEN LENTOKONEESSA 11.1 Yleistä Jos matkustaja käyttäytyy lentokoneessa siten, että hän on vaaraksi lentokoneelle tai kenelle tahansa siinä olevalle henkilölle taikka siinä olevalle omaisuudelle, tai estää miehistöä suorittamasta tehtäviään, tai laiminlyö minkä tahansa miehistön määräyksen noudattamisen, tai käyttäytyy muita matkustajia tai henkilökuntaa vahingoittavalla tai häiritsevällä tavalla, voi Finnair ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin […]

TAKAISINMAKSU

10. ARTIKLA — TAKAISINMAKSU 10.1 Yleistä Finnair maksaa matkustajalle käyttämättömän lentolipun tai sen osan sisäisten määräystensä ja tariffien mukaisesti: 10.1.1 Ellei tässä artiklassa toisin ole määrätty, on Finnair oikeutettu suorittamaan takaisinmaksun joko lentolipussa mainitulle henkilölle tai henkilölle, joka on maksanut lipun, edellyttäen, että tämä tyydyttävästi todistaa maksaneensa lipun. 10.1.2 Jos lentolipun on maksanut joku muu […]

AIKATAULUT, VIIVÄSTYKSET, LENTOJEN PERUUTUKSET

9. ARTIKLA — AIKATAULUT, VIIVÄSTYKSET JA LENTOJEN PERUUTUKSET 9.1 Aikataulut Finnair pyrkii tekemään parhaansa kuljettaakseen matkustajan ja hänen matkatavaransa niin joutuisasti kuin mahdollista sekä noudattamaan matkustuspäivänä voimassaolevia julkaistuja aikatauluja. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi saatamme joutua käyttämään muun lentoyhtiön lentokonetta tai lentoa. Saatamme myös joutua muuttamaan joidenkin lentojen aikoja, usein syistä, joihin emme voi vaikuttaa. Tämän vuoksi […]

MATKATAVARA

8. ARTIKLA — MATKATAVARA 8.1 Veloituksetta kuljetettava matkatavara Matkustaja saa kuljettaa veloituksetta matkatavaraa Finnairin sisäisten määräysten ilmoittamien ehtojen ja rajoitusten mukaisesti. Kyseiset ehdot ja rajoitukset ovat saatavissa Finnairilta tai tämän edustajilta. 8.2 Ylimääräinen matkatavara Matkustajan tulee maksaa veloituksetta kuljetettavan matkatavaran ylittävästä matkatavarastaan ylipainomaksu sen suuruisena ja sillä tavoin kuin Finnairin sisäisissä määräyksissä on sanottu. Tietoja […]

KIELTÄYTYMINEN KULJETUKSESTA JA KULJETUSRAJOITUKSET

7. ARTIKLA — KIELTÄYTYMINEN KULJETUKSESTA JA KULJETUSRAJOITUKSET 7.1 Oikeus kieltäytyä kuljetuksesta Finnair voi harkintansa mukaan kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa tai tämän matkatavaroita, mikäli se on kirjallisesti ilmoittanut matkustajalle, ettei se kyseisen ilmoituksen jälkeen tule kuljettamaan matkustajaa lennoillaan, tai mikäli on kyse yhdestä tai useammasta alla kuvatuista tilanteista: 7.1.1 Kyseinen toimenpide on tarpeen sovellettavien lakien, asetusten ja […]

LÄHTÖSELVITYS

6. ARTIKLA — LÄHTÖSELVITYS 6.1 Matkustajan tulee huolehtia siitä, että lähtöselvitys ehditään tehdä riittävän ajoissa ennen lentoa ja viimeistään Finnairin ilmoittamaan määräaikaan mennessä, jotta viranomaisten vaatimat muodollisuudet ja muut lähtöön liittyvät toimenpiteet voidaan suorittaa. 6.2 Matkustajan on oltava lähtöportilla viimeistään Finnairin ilmoittamaan määräaikaan mennessä. 6.3 Jos matkustaja ei tule lähtöselvitykseen tai lähtöportille ajoissa tai hänellä […]