FINNAIRI POOLT PAKUTAVAD ERITEENUSED

ARTIKKEL 12

FINNAIRI POOLT PAKUTAVAD ERITEENUSED

12.1 Kui Finnair kohustub veolepingu sõlmimisel tellima reisijale kolmandatelt isikutelt eriteenuseid, ei ole Finnairil hüvitusvastutust reisija suhtes muu, kui ainult lennufirma enda hoolimatuse tõttu tekkinud puuduste osas nimetatud teenuste pakkumisel, kui kohaldatavas seaduses ei ole teisiti sätestatud.
12.2 Kui Finnair osutab reisijale ka maatransporditeenuseid, võivad sellise teenuse puhul kehtida käesolevatest erinevad tingimused, mille kohta saate soovi korral Finnairist lisateavet.

Читайте также:  ONECLASS LENNUD

admin