LENNUPILETID

ARTIKKEL 3

LENNUPILETID

3.1 Kehtiva lennupileti omamine on kohustuslik
3.1.1 Finnair veab ainult kehtivale lennupiletile märgitud reisijat. Reisija peab lennufirma esindaja nõudmisel esitama isikut tõendava dokumendi.
3.1.2 Lennupiletit ei saa teisele isikule edasi anda. Kui lennupileti esitab teine isik kui see, kellel on pileti alusel õigus veole või piletihinna tagastamisele, ei ole Finnair kohustatud pileti õigele omanikule pileti raha tagasi maksma, kui lennufirma on heauskselt teostanud pileti esitanud isiku veo või talle pileti hinna tagastanud.
3.1.3 Lennupilet on pileti väljastanud lennufirma omand.
3.1.4 Reisijal ei ole õigust lennule, kui ta ei ole esitanud oma nimel välja antud kehtivat lennupiletit, mis sisaldab selle lennu piletikupongi ning kõiki teisi kasutamata kuponge ja reisijakupongi. Reisijal ei ole õigust lennule, kui esitatud pilet on katki või kui seda on muudetud kellegi teise kui Finnairi või Finnairi volitatud agendi poolt. Kui tegemist on elektroonilise lennupiletiga, siis ei ole reisijal õigust lennule, kui ta ei ole esitanud isikut tõendavat dokumenti ja kui tema nimel ei ole väljastatud nõuetekohast piletit.
3.1.5 Kui reisija on lennupileti kaotanud või kui see on katki või kui reisijal ei ole piletit, mis sisaldaks lennupileti reisijakupongi ja kõiki kasutamata piletikuponge, võib pileti väljastanud lennufirma reisija palvel kompenseerida nimetatud pileti või osa sellest, väljastades reisijale uue pileti, kui lennufirma on saanud piisavalt tõendusmaterjali selle kohta, et nimetatud lennule on väljastatud pilet kehtivas korras. Reisija allkirjastab sellisel juhul lepingu, millega ta kohustub hüvitama Finnairile või vedajale pileti võimalikust kuritarvitamisest tulenevad kulud ja kahjud. Muul juhul on pileti väljastanud lennufirmal õigus nõuda uue pileti eest täishinda, eeldusel, et pileti maksumus tagastatakse reisijale, kui algset lennupiletit ei ole selle kehtivusajal kasutatud. Lennupileti väljastanud lennufirmal on õigus uue pileti väljastamisest tekkinud ning sellega seonduvad mõistlikud kulud reisijalt sisse nõuda.

Читайте также:  VEDAMISEST KEELDUMINE JA PIIRANGUD

3.2 Kehtivus
3.2.1 Lennupilet on kehtiv ühe aasta jooksul alates selle väljaandmise kuupäevast või kui ühtki pileti osa ei ole alates selle väljaandmise kuupäevast kasutatud ja kui käesolevates veotingimustes või hinnakirjades ei ole teisiti sätestatud.
3.2.2 Kui pileti ostnud reisija ei saa pileti kehtivusajal oma piletit kasutada sel põhjusel, et Finnair ei saa reisija soovil broneerida talle kohta soovitud lennult, siis nimetatud reisija pileti kehtivusaega pikendatakse. Lennupileti võib ka tagasi osta, järgides artiklis 10 sätestatud korda.
3.2.3 Kui reisija on pärast reisi alustamist sunnitud reisi haigestumise tõttu katkestama, siis pikendab Finnair nimetatud reisija pileti kehtivusaega (eeldusel, et reisija poolt tasutud piletiga seonduvad tingimused ei ole selles osas takistuseks) kuni selle päevani, mil reisija on arstitõendi alusel suuteline oma reisi jätkama või pärast nimetatud kuupäeva sõiduplaani märgitud esimese sellise Finnairi lennuni, millel on vaba koht lennu eest tasutud hinnale vastavas teenindusklassis sellest punktist, millest reisi jätkatakse. Kui lennupiletis järel olevad piletikupongid või elektroonilised piletikupongid sisaldavad üht või mitut reisikatkestust, võib nimetatud pileti kehtivusaega pikendada maksimaalselt kolme (3) kuu võrra. Nimetatud tingimustel pikendame ka kõnealuse reisijaga koos reisivate lähiomaste piletite kehtivusaega.
3.2.4 Juhul, kui reisija reisi ajal sureb, võib temaga koos reisinud isikute pileteid muuta, tühistades sihtpunktis viibimise minimaalse kestuse piirangu või pikendades pileti kehtivusaega. Juhul, kui reisi alustanud reisija lähisugulane sureb, võib reisija ja koos temaga reisivate lähiomaste lennupileteid analoogilisel viisil muuta. Sellised muudatused teostatakse surmatunnistuse alusel ning piletite kehtivusaega saab pikendada kuni nelikümmend viis (45) päeva surmapäevast alates.

Читайте также:  JÄRJESTIKUSED VEDAJAD

3.3 Piletikupongide järjekord
3.3.1 Lennupileti piletikuponge aktsepteeritakse ainult õiges järjekorras lennupileti reisijakupongile märgitud lähtekohast alates.
3.3.2 Finnairil on õigus keelduda reisija poolt esitatud piletit aktsepteerimast, kui esimeseks reisiks õiguse andvat piletikupongi ei ole kasutatud ja reisija alustab reisi mingist vahepeatusest või kokkulepitud peatuskohast.
3.3.3 Iga piletikupong kehtib lennule selles teenindusklassis sellel kuupäeval ja lennul, millele on broneeritud koht. Kui piletikupong on esialgselt välja kirjutatud ilma konkreetse kohabroneeringuta, siis broneeritakse koht reisija soovil ja vastava hinnakirja alusel hiljem, eeldusel, et soovitud lennul on vabu kohti.

3.4 Finnairi kontaktandmed
Finnairi nime asemel võib lennupiletil kasutada vedaja koodi või muud lühendit. Finnairi aadressiks loetakse lähtekoha lennujaama, mis on lennupiletil märgitud otsese vedaja lahtri ning Finnairi nime esimese lühendi kõrvale. Elektroonilisel piletil on aadress märgitud reisikirjeldusse/kviitungile Finnairi esimese lennu lähtepunktina.

admin