TAGASIMAKSED

ARTIKKEL 10

TAGASIMAKSED

10.1 Üldist
Finnair maksab reisijale kasutamata lennupileti hinna või selle osa tagasi vastavalt lennufirma eeskirjadele ja hinnakirjale järgmiselt:
10.1.1 Kui käesolevas punktis ei ole teisiti sätestatud, siis on Finnairil õigus teha tagasimakse kas lennupiletile märgitud isikule või pileti eest tasunud isikule sellise tasumise kohta piisava tõendi esitamisel.
10.1.2 Kui pileti eest on tasunud keegi teine isik kui piletile märgitud reisija ja Finnair on märkinud piletile tagasimakse kohta kehtivad piirangud, teeb Finnair tagasimakse ainult lennupileti eest maksnud isikule või tema poolt volitatud isikule.
10.1.3 Tagasimaksed (välja arvatud kadunud lennupileti puhul) tehakse ainult sellisel tingimusel, et lennupilet ja kõik kasutamata piletikupongid on Finnairile üle antud.

10.2 Ettenähtud tagasimakse
10.2.1 Kui Finnair tühistab lennu, ei suuda lendu opereerida vastavalt lennuplaanile mõistliku aja piires, ei peatu teile vajalikus sihtkohas või vahepeatuses, kuhu reisija on kavatsenud reisida või kui reisija peab piletile märgitud reisi katkestama või kui vedaja põhjustab reisija hilinemise broneeritud kohaga edasilennule, on tagasimakse suurus järgmine:
10.2.1.1 kui ühtki lennupileti osa ei ole kasutatud, võrdub tagasimakse summa pileti eest tasutud summaga;
10.2.1.2 kui osa piletist on kasutatud, on tagasimakse minimaalseks suuruseks pileti eest tasutud summa ja kasutatud lennu hinnavahe.

Читайте также:  BRONEERI LEND

10.3 Tagasimaksed kliendi soovil
10.3.1 Kui reisijal on õigus tagasimaksele muul põhjusel kui punktis 10.2 mainitud juhud, on tagasimakstava summa suurus järgmine:
10.3.1.1 kui ühtki osa piletist ei ole kasutatud – pileti eest tasutud summa, millest on maha arvatud põhjendatud teenus- ja annulleerimistasud;
10.3.1.2 kui osa piletist on kasutatud – pileti eest tasutud summa ja nende punktide vahelise reisi hinnavahe, mille vahel reisimiseks piletit on kasutatud, millest on maha arvatud põhjendatud teenus- ja annulleerimistasud.

10.4 Tagasimaksed kaotatud pileti eest
10.4.1 Pileti või selle osa kaotamise korral tehakse tagasimakse Finnairi poolt määratletud ajavahemiku jooksul, kui pileti kaotamist on suudetud tõestada Finnairi seisukohalt rahuldaval viisil ning on tasutud kõik nõutavad teenindusmaksud, ning eeldusel, et
10.4.1.1 kaotatud piletit või selle osa ei ole kasutatud, varem ei ole selle eest raha tagasi makstud ja piletit ei ole uuega asendatud; ja
10.4.1.2 isik, kellele tagasimakse tehakse, kohustub Finnairi poolt kirjeldatud tagasimakstud summa Finnairile tagasi maksma, kui ilmneb, et pileti kasutamisega seondub pettus või kui kaotatud piletit või selle mingit osa on kasutatud.

Читайте также:  ELEKTROONIKASEADMED

10.5 Õigus raha tagasimaksmisest keelduda
10.5.1 Finnair võib keelduda lennupileti eest raha tagasi maksmast, kui avaldus selle kohta on esitatud pärast pileti kehtivusaja lõppemist.
10.5.2 Finnair võib keelduda raha tagasi maksmast pileti põhjal, mis on esitatud Finnairile või mõne riigi ametivõimudele tõendina kavatsusest sellest riigist lahkuda, kui reisija ei suuda Finnairi rahuldaval viisil tõestada, et tal on luba sellesse riiki jääda või et ta kavatseb lahkuda sellest riigist teise vedajaga või muu transpordiliigiga.

10.6 Valuuta
Finnair jätab endale õiguse teostada tagasimakse samas valuutas, milles pileti eest tasuti.

10.7 Tagasimakse teostav lennufirma
Vabatahtlikud tagasimaksed teostab ainult see lennufirma, kes algselt pileti väljastas, või tema vastavad volitused saanud agent.

admin