KÄYTTÄYTYMINEN LENTOKONEESSA

11. ARTIKLA — KÄYTTÄYTYMINEN LENTOKONEESSA

11.1 Yleistä
Jos matkustaja käyttäytyy lentokoneessa siten, että hän on vaaraksi lentokoneelle tai kenelle tahansa siinä olevalle henkilölle taikka siinä olevalle omaisuudelle, tai estää miehistöä suorittamasta tehtäviään, tai laiminlyö minkä tahansa miehistön määräyksen noudattamisen, tai käyttäytyy muita matkustajia tai henkilökuntaa vahingoittavalla tai häiritsevällä tavalla, voi Finnair ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin estääkseen kyseisen käyttäytymisen, matkustajaan kohdistuvat pakkokeinot mukaan lukien. Matkustaja voidaan poistaa koneesta missä tahansa laskeutumispaikassa ja häneltä voidaan evätä jatkoyhteys. Matkustaja voidaan saattaa vastaamaan teoistaan oikeudessa.

11.2 Elektroniset laitteet
Finnair voi turvallisuussyistä kieltää tai rajoittaa elektronisten laitteiden käyttöä koneessa. Rajoitukset ja kiellot voivat koskea mm. matkapuhelimia, kannettavia tietokoneita ja nauhureita, radioita, CD-soittimia, elektronisia pelejä sekä radioaaltoja lähettäviä laitteita, kuten kauko-ohjattavia leluja ja radiopuhelimia. Kuulolaitteet ja sydämentahdistajat ovat sallittuja.

Читайте также:  PAIKANVARAUKSET

admin