FINNAIRIN SUORITTAMAT JÄRJESTELYT

ARTIKLA — FINNAIRIN SUORITTAMAT JÄRJESTELYT

12.1 Mikäli Finnair lentokuljetussopimuksen solmimisen yhteydessä sitoutuu myös ryhtymään järjestelyihin muiden palvelusten suorittamiseksi, ei Finnair ole korvausvelvollinen matkustajalle muutoin kuin omista laiminlyönneistään kyseisten järjestelyiden suorittamisessa, ellei sovellettavasta laista muuta johdu.
12.2 Mikäli Finnair suorittaa matkustajalle myös maakuljetuspalveluja, saatetaan siihen soveltaa muita ehtoja, joista on pyydettäessä saatavissa tietoja Finnairilta.

Читайте также:  TAMPERE (TMP)

admin