VEDAMISEST KEELDUMINE JA PIIRANGUD

ARTIKKEL 7

VEDAMISEST KEELDUMINE JA PIIRANGUD

7.1 Õigus veost keelduda
Finnair võib oma äranägemisel reisija või tema pagasi vedamisest keelduda, kui reisijale on kirjalikult teatatud, et pärast nimetatud teate saamist Finnair reisijat enam oma lendudel ei vea. Nimetatud olukord võib tekkida alljärgnevate situatsioonide ilmnemisel:
7.1.1 Nimetatud meetme rakendamine on vajalik seaduste, määruste ja eeskirjade täitmiseks;
7.1.2 Reisija või tema pagasi vedamine võib teiste reisijate või meeskonna turvalisuse, tervise või reisimugavuse ohtu seada;
7.1.3 Reisija psüühiline või füüsiline seisund, kaasa arvatud alkoholi ja uimastite kasutamine, ohustab reisijat ennast, teisi reisijaid, meeskonda või vara;
7.1.4 Reisija on varem lennul häirivalt käitunud ning Finnairil on põhjust oletada, et varasem käitumine võib korduda;
7.1.5 Reisija on keeldunud turvakontrolli läbimast;
7.1.6 Kehtestatud hinda või teisi nõutavaid makse ei ole tasutud;
7.1.7 Reisijal ei ole ilmselt nõutavaid reisidokumente või ta püüab siseneda riiki, milles ta on läbisõidul või kuhu legaalseks sisenemiseks puuduvad tal nõutavad reisidokumendid, reisija on hävitanud oma reisidokumendid lennu ajal või keeldub neid meeskonnale kviitungi vastu loovutamast;
7.1.8 Reisija poolt esitatud lennupilet on hangitud ebaseaduslikult või ostetud mujalt kui Finnairist või Finnairi volitatud agendi käest, pilet on kuulutatud kadunuks või varastatuks, pilet on võltsitud või reisija ei suuda tõestada, et tema on lennupiletile märgitud isik;
7.1.9 Reisija on rikkunud piletikupongide kasutuskorda või piletikupongi/-kuponge on muutnud muu firma kui Finnairi või tema agendi töötaja või piletikupong/-kupongid on vigastatud;
7.1.10 Reisija ei järgi Finnairi poolt kehtestatud ohutus- ja muid juhiseid;
7.1.11 Reisija on varem pannud toime mõne eespool kirjeldatud teo või rikkumise.

Читайте также:  OHTLIKUD AINED

7.2 Eriteenindus
Üksi reisivate laste, puudega inimeste, rasedate naiste või haigete lennureisile lubamine võib Finnairi eeskirjade kohaselt sõltuda teatud ettevalmistustest.
Finnair ei tohi keelduda reisija vedamisest tema puudele või teistele eespool mainitud seikadele viidates või neist tulenevate erinõuete tõttu, kui vedajat on pileti väljastamise ajal reisija puudest vms. ning sellest tulenevatest erivajadustest teavitatud ja Finnair on tema vedamiseks nõusoleku andnud.

admin