TAKAISINMAKSU

10. ARTIKLA — TAKAISINMAKSU

10.1 Yleistä
Finnair maksaa matkustajalle käyttämättömän lentolipun tai sen osan sisäisten määräystensä ja tariffien mukaisesti:
10.1.1 Ellei tässä artiklassa toisin ole määrätty, on Finnair oikeutettu suorittamaan takaisinmaksun joko lentolipussa mainitulle henkilölle tai henkilölle, joka on maksanut lipun, edellyttäen, että tämä tyydyttävästi todistaa maksaneensa lipun.
10.1.2 Jos lentolipun on maksanut joku muu henkilö kuin lipussa nimeltä mainittu matkustaja ja Finnair on merkinnyt lippuun takaisinmaksurajoituksen, Finnair suorittaa takaisinmaksun ainoastaan lentolipun maksaneelle tai hänen määräämälleen henkilölle.
10.1.3 Muissa kuin lipun katoamistapauksissa takaisinmaksu suoritetaan ainoastaan edellyttäen, että lentolipun kantaosa ja kaikki käyttämättömät lippukupongit luovutetaan Finnairille.

10.2 Pakollinen (involuntary) takaisinmaksu
10.2.1 Jos Finnair peruuttaa lennon, ei pysty suorittamaan lentoa kohtuullisessa määrin aikataulun mukaisesti, ei laskeudu määrä- tai välilaskupaikassa, johon matkustajan on määrä matkustaa tai jossa tämän on määrä suorittaa lentolippuun merkitty matkan keskeytys tai aiheuttaa matkustajan myöhästymisen jatkoyhteydestä, jolle tällä on paikanvaraus, tulee takaisinmaksun määrän olla:
10.2.1.1 ellei mitään lentolipun osaa ole käytetty, maksettua hintaa vastaava määrä;
10.2.1.2 jos jokin osa lentolipusta on käytetty, vähintään maksetun hinnan ja käytetyn kuljetuksen hinnan välinen ero.

Читайте также:  SOVELTAMISALA

10.3 Vapaaehtoinen (voluntary) takaisinmaksu
10.3.1 Mikäli matkustaja on oikeutettu saamaan takaisinmaksun lipustaan muista kuin artiklassa10.2 esitetyistä syistä, takaisinmaksun määrän tulee olla:
10.3.1.1 ellei mitään lentolipun osaa ole käytetty, maksettua hintaa vastaava määrä, vähennettynä kysymykseen tulevilla palvelu- ja peruutusmaksuilla;
10.3.1.2 jos jokin osa lentolipusta on käytetty, maksetun hinnan ja niiden paikkojen välisen matkan hinnan erotus, jonka matkustamiseen lippua on käytetty, vähennettynä kysymykseen tulevilla palvelu- ja peruutusmaksuilla.

10.4 Takaisinmaksu kadonneesta lipusta
10.4.1 Jos lentolippu tai osa siitä on kadonnut, suoritetaan siitä takaisinmaksu Finnairin määräämässä ajassa, mikäli lipun katoaminen todistetaan Finnairia tyydyttävällä tavalla ja kaikki voimassaolevat palvelumaksut suoritetaan, sekä edellyttäen, että
10.4.1.1 kadonnutta lippua tai sen osaa ei ole käytetty, aikaisemmin maksettu takaisin tai korvattu; ja
10.4.1.2 henkilö, jolle takaisinmaksu suoritetaan, sitoutuu Finnairin määräämällä tavalla suorittamaan takaisin Finnairille takaisinmaksetun määrän siinä tapauksessa että lipun käyttöön liittyy petos ja/tai siltä osin kuin kadonnutta lippua tai jotakin sen osaa käytetään.

Читайте также:  LENNON VARAUS

10.5 Oikeus kieltäytyä takaisinmaksusta
10.5.1 Finnair voi kieltäytyä maksamasta takaisin lentolippua, jos takaisinmaksua haetaan lentolipun voimassaoloajan päättymisen jälkeen.
10.5.2 Finnair voi kieltäytyä maksamasta takaisin lentolippua, joka on esitetty Finnairille tai jonkin maan viranomaisille todisteena aikeesta poistua maasta, ellei matkustaja esitä Finnairia tyydyttävää selvitystä siitä, että hänellä on lupa jäädä maahan tai että hän aikoo poistua jotain muuta lentoyhtiötä tai muuta liikennevälinettä käyttäen.

10.6 Valuutta
Finnair varaa oikeuden suorittaa takaisinmaksun siinä valuutassa, jossa lentolippu on maksettu.

10.7 Takaisinmaksun suorittava lentoyhtiö
Vapaaehtoiset takaisinmaksut suorittaa ainoastaan se lentoyhtiö, joka alkuaan on antanut lipun, taikka tämän lentoyhtiön edustaja, jos se on tähän valtuutettu.

admin