SOVELTAMISALA

2. ARTIKLA — SOVELTAMISALA

2.1. Yleistä
Lukuun ottamatta sitä, mitä tämän artiklan kohdissa 2.2, 2.4 ja 2.5 on määrätty, näitä kuljetusehtoja sovelletaan ainoastaan niihin ilmakuljetuksiin tai ilmakuljetuksen osiin, jossa lentolipun lentoyhtiötä tarkoittavaan kohtaan («CARRIER BOX») on merkitty Finnair tai sen yhtiötunnus, sekä ilmakuljetuksiin, jotka Finnair tosiasiallisesti suorittaa.

2.2 Tilauslennot
Mikäli kuljetus suoritetaan tilauslentosopimuksen nojalla, nämä ehdot soveltuvat ainoastaan, mikäli ne ilmenevät tilauslentosopimuksesta tai lentolipusta tai mikäli niihin on viitattu tilauslentosopimuksessa tai lentolipussa.

2.3 Code Shares
Finnair on sopinut eräiden muiden lentoyhtiöiden kanssa joillakin reiteillä noudatettavista yhteistyöjärjestelyistä (Code Shares). Järjestelyn perusteella kuljetuksen suorittava lentoyhtiö voi olla muu kuin Finnair, vaikka varaus on tehty Finnairin lennolle ja lentolipun lentoyhtiötä tarkoittavaan kohtaan on merkitty Finnair tai sen yhtiötunnus.

Читайте также:  URHEILUVÄLINEET

2.4 Lakien soveltaminen
Mikäli nämä yleiset kuljetusehdot ovat ristiriidassa lakien, asetusten, viranomaismääräysten tai tariffien kanssa, sovelletaan niitä näiden yleisten kuljetusehtojen sijasta.

Mikäli jotain tai joitakin näiden yleisten kuljetusehtojen määräyksistä ei voida soveltaa mainitun ristiriidan vuoksi, sovelletaan ilmakuljetukseen kuitenkin muilta osin näitä yleisiä kuljetusehtoja.

2.5 Muiden määräysten soveltaminen
Mikäli nämä yleiset kuljetusehdot ja muut Finnairin antamat määräykset ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan näitä yleisiä kuljetusehtoja, ellei jäljempänä muuta mainita.

admin