PAIKANVARAUKSET

5. ARTIKLA — PAIKANVARAUKSET

5.1 Paikanvarauksen edellytykset
5.1.1 Paikanvaraus ei ole voimassa ennen kuin Finnair tai sen edustaja on kirjannut sen hyväksytyksi.
5.1.2 Finnairin sisäisistä määräyksistä riippuen tiettyihin hintoihin liittyy ehtoja, jotka rajoittavat tai poistavat matkustajan oikeuden vaihtaa tai peruuttaa paikanvarauksia.

5.2 Lipun lunastamisen aikarajat
Jos matkustaja ei ole maksanut lippuaan ennen lipun lunastamiselle määrättyä aikarajaa, voi Finnair peruuttaa paikanvarauksen.

5.3 Henkilötiedot
Matkustaja on tietoinen siitä, että hänen henkilötietonsa on annettu Finnairille paikanvarauksen suorittamiseksi, lentolipun ostamiseksi, muiden palveluiden saamiseksi, palveluiden kehittämiseksi ja antamiseksi, maasta poistumisen ja maahantulon helpottamiseksi sekä henkilötietojen luovuttamiseksi viranomaisille. Tässä tarkoituksessa matkustaja valtuuttaa Finnairin pitämään nämä tiedot hallussaan ja välittämään niitä omiin toimistoihinsa, edustajilleen, viranomaisille ja muille lentoyhtiöille tai mainittujen palveluiden toimittajille.

Читайте также:  TAKAISINMAKSU

5.4 Istumapaikat
Finnair pyrkii ottamaan huomioon istumapaikkoja koskevat pyynnöt, mutta ei voi taata tiettyä nimenomaista paikkaa lentokoneesta edes vahvistetun varauksen perusteella. Finnair varaa oikeuden muuttaa ennakolta ilmoitettuja istumapaikkoja.

5.5 Palvelumaksu käyttämättömästä paikasta
Matkustajalta, joka jättää käyttämättä varaamansa paikan, voidaan periä Finnairin sisäisten määräysten mukainen palvelumaksu.

5.6 Paikanvarauksen uudelleen vahvistaminen
Finnairilla on oikeus vaatia jatkoyhteys- ja paluulentojen varausten uudelleen vahvistamista sisäisten määräystensä ja niissä määriteltyjen aikarajojen mukaisesti. Mikäli paikanvarauksen uudelleen vahvistaminen on tarpeen, ilmoittaa Finnair asiasta matkustajalle. Muiden matkaan liittyvien lentoyhtiöiden käytäntö tulee tarkistaa kyseisistä yhtiöistä. Tällaisten vaatimusten noudattamatta jättäminen voi johtaa jatko- tai paluulentojen varausten peruuttamiseen.

5.7 Jatkoyhteyslennon paikanvarauksen peruuttaminen
Jos matkustaja ei käytä paikanvarausta ja jättää ilmoittamatta asiasta Finnairille, Finnair voi peruuttaa jatkoyhteys- tai paluulentojen varaukset.

admin