PAGAS

Lennukisse võite kaasa võtta reisi ajal vajamineva pagasi. Kui pakite oma reisipagasit, võtke arvesse järgmist:

 

Ravimeid, raha, tähtsaid dokumente, riknevaid või kergesti purunevaid tooteid ning muud väärtuslikku ei tohiks pakkida pagasiruumi minevasse pagasisse, vaid käsipagasisse. Klient vastutab ise ravimite säilimise ja transportimise eest kogu lennureisi aja jooksul. Elektroonilised aparaadid tuleks samuti paigutada käsipagasisse.

Kinnitage iga koti siseküljele nimelipik, kus on nimele lisaks täielik aadress reisi sihtpunktis ning koti välisküljele teine nimelipik, kuhu on märgitud nimele lisaks reisi sihtkoha hotelli aadress ja linna nimi. Reisil koju märkige samuti lipikutele oma kodune aadress.
Eemaldage oma pagasilt kõik vanad pagasilipikud, sest need võivad põhjustada pagasi hilinemist.

Читайте также:  LENNUFIRMA VASTUTUS

Ärge pakkige oma pagasisse kelleltki teiselt saadud asju või pakke, mille sisu te päris kindlalt ei tea.
Käsipagasisse ei tohi turvanõuete tõttu pakkida mingeid teravaid esemeid nagu nuge, kääre, korgitsere, vardaid, pintsette, golfikeppe või uiske.
Lisainformatsiooni turvanõuete kohta saate Lennuameti veebileheküljelt
 Ilmailulaitos. Vaadake ka Vaaralliset aineet (ohtlikud ained).
Kontrollige, kas teie pagas on korralikult suletud. Pagasi lukustamist enam ei soovitata, kuna on võimalik, et ametiisikutel tuleb see pärast läbivalgustamist avada, kui on kahtlus, et see sisaldab keelatud esemeid või aineid. Kohvrite suletuna püsimiseks võib kasutada näiteks kohvrivööd. Võimalike kahjude korvamiseks on soovitatav võtta reisikindlustus.
Kontrollige, et pikad rihmad ja sangad ei ripuks lahtiselt, sest selle tulemusena võib pagas sorteerimismasinasse kinni jääda. Kui kotil on kaks sanga, tuleks need samal põhjusel kokku siduda. Kohvrite esmane ülesanne on kaitsta nende sisemust kahjustuste eest. Pagasi käsitlemine lennuliikluses on kiiresti teostatav mehaaniline protsess, mis tekitab normaalset kulumist. Finnair ja Aero ei vastuta registreeritud pagasi väiksemate kahjustuste eest, mis ei mõjuta selle kasutuskõlblikkust.

Читайте также:  LEMMIKLOOMAD

Lennukompanii vastutus registreeritud pagasile tekitatud kahjustuste osas on rahvusvaheliselt piiratud, kui eelnevalt ei ole makstud vastavaid lisaväärtusmakse. Reisija isiklikes huvides tuleb hoolitseda selle eest, et pagas oleks täiel määral kindlustatud.

admin