OHTLIKUD AINED

Relvade ja laskemoona vedu
Spordi- ja jahirelvad transporditakse lennule registreerituna lennuki pagasiruumis. Relvad ei tohi olla laetud ja peavad olema nii pakitud, et nad kahjustada ei saaks. Soovitatav on kõva ümbris. Relvade veost tuleb teatada lennu broneerimisel ja välismaale reisides tuleb reisi sihtkohast välja selgitada sealsed relvakasutusreeglid ja -piirangud. Laskemoona transporditakse ainult spordi ja jahipidamise eesmärgil. Laskemoona võib olla maksimaalselt 5 kg reisija kohta ja ühes pagasiühikus ei tohi samuti sisalduda üle 5 kg laskemoona. Laskemoon peab transportimisel olema väga korralikult vastavasse transpordikasti pakitud. Laskemoona võib transportida relvadega samas kastis, aga mitte relvadesse laetuna.

Lendudel keelatud ained
Järgmisi aineid ja esemeid ei tohi kunagi lennureisile kaasa võtta:

 • Plahvatusohtlikke tooteid nagu ilutulestik, raketid, tõrvikud, leegiheitjad, tongid
 • Tuleohtlikke ja kergesti süttivaid aerosoolgaase (üle 2kg või 2 liitri), matkagaasipudeleid
 • Enesekaitseks mõeldud pipar- ja gaasirelvi või pihusteid, süsidioksiidpadruneid sifoonidele, tulemasina täitmiseks mõeldud gaasipudeleid, butaangaasikonteinereid, putukamürke
 • Sügavkülmutaud gaase – vedelat tüüpi
 • Kergesti süttivaid gaase – värve, lahusteid, kergesti süttivaid materjale, sütikuid
 • Oksüdeerivaid materjale, pleegitusaineid
 • Orgaanilisi peroksiide, vaike või mürke nagu arseeni, tsüaniidi, pisargaasi
 • Infekteerivaid aineid – viiruseid ja baktereid, mis võivad inimestele või loomadele kahjulikult mõjuda
 • Radioaktiivseid aineid – esemeid, milles on radioaktiivseid isotoope
 • Söövitavaid materjale – happeid, leeliseid, elavhõbedat, elavhõbedaga termomeetreid, baromeetreid
 • Alkohoolseid jooke, mille alkohilisisaldus on üle 70%
Читайте также:  TINGIMUSTE MUUTMINE JA TÜHISTAMINE

Ained, mida võib piiratud kogustes lennureisile kaasa võtta
Ainete transpordil ja pakkimisel tuleb olla eriti hoolikas ja täpsem informatsioon tuleks hankida juba lennu broneerimisel reisibüroost või otse lennukompaniist.

Spordirelvade padruneid kõige rohkem 5 kg reisija kohta, korralikult kastidesse pakituna.
Nende transpordiks tuleb Finnairilt eelnevalt luba taotleda.
Isiklikuks hügieeniks ja raviks mõeldud tooteid, näiteks nahale määritavad putukatõrjevahendeid või juukselakki, mis sisaldab aerosooli, tohib kaasa võtta maksimaalselt 2 kg kas käsipagasis või pagasiruumis. Üks ühik võib olla maksimaalselt 0,5 liitrit või 0,5 kilo.
Isiklikuks kasutamiseks mõeldud tuletikke ja tulemasinaid hoitakse taskus ja neid ei tohi pakkida muu pagasi hulka. Tulemasina täitegaasi transport on keelatud.
Kaasas võib olla üks katalüütiline juuksekoolutaja reisija kohta. Selle kasutamine lennu ajal on keelatud.
Lubatud on üks väike elavhõbedaga varustatud termomeeter vutlarisse pakituna. Soovitatav transportida käsipagasis. Fööne võib käsipagasis transportida maksimaalselt 2 kg reisija kohta.
Reisija, kellel on kehaväline südame sünkronisaator, peab võtma enne reisi ühendust lennundusarstiga.
Alkohoolseid jooke alkoholisisaldusega maksimaalselt 70% tohib transportida käsipagasis kõige rohkem 5 kg ning need peavad sisalduma käsipagasi maksimaalkaalus ja suuruses.
Väikeseid (alla 5 kg) raviotstarbelisi gaasilisi happe- või õhukonteinereid võib Finnairi loaga transportida lennuki pagasiruumis. Kõigile lennuliiklusega seoses olevatele meditsiinialastele küsimustele vastab Finnairi lennundusarst, doktor Olavi Hämäläinen, tel. (09) 818 4845.
Vaadake ka lennundusameti loetelu keelatud esemetest ja ainetest: Ilmailulaitos

admin