MUISTUTUSTEN ESITTÄMINEN JA KANTEIDEN NOSTAMINEN

16. ARTIKLA — MÄÄRÄAJAT MUISTUTUSTEN ESITTÄMISELLE JA KANTEIDEN NOSTAMISELLE

16.1 Määräaika muistutuksen tekemiselle
Jos matkatavara, joka on luovutettu henkilölle, joka on oikeutettu vastaanottamaan matkatavaran, vastaanotetaan muistutuksetta, on se katsottava luovutetuksi vahingoittumattomana ja kuljetusehtojen mukaisesti, ellei muuta näytetä.

Kirjatulle matkatavaralle koitunutta vahinkoa koskeva muistutus on tehtävä Finnairille heti, kun vahinko on huomattu ja viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Muistutus viivästymisestä on tehtävä kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa siitä päivästä, kun matkatavara on ollut vastaanottajan käytettävissä. Muistutus on tehtävä kirjallisesti.

16.2 Määräaika kanteiden nostamiselle
Oikeus vahingonkorvaukseen menetetään, ellei kannetta nosteta kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin lentokone on saapunut määräpaikkakunnalle tai siitä päivästä, jolloin lentokoneen olisi pitänyt saapua sinne tai siitä päivästä, jolloin kuljetus on keskeytynyt. Määräajan laskemistapa määräytyy sen lain mukaan, jota noudatetaan tuomioistuimessa, jossa juttu tulee käsiteltäväksi.

Читайте также:  MAARIANHAMINA (MHQ)

admin