LENTOLIPUT

3. ARTIKLA — LENTOLIPUT

3.1 Voimassaoleva lentolippu on välttämätön
3.1.1 Finnair kuljettaa ainoastaan voimassa olevaan lentolippuun merkityn matkustajan. Matkustajan on pyydettäessä osoitettava henkilöllisyytensä.
3.1.2 Lentolippu ei ole siirrettävissä toiselle henkilölle. Jos lentolipun esittää joku muu kuin se henkilö, joka on sen nojalla oikeutettu kuljetukseen tai takaisinmaksuun, Finnair ei ole velvollinen suorittamaan korvausta lipun oikealle omistajalle, mikäli se hyvässä uskossa suorittaa lipun esittäneen henkilön kuljetuksen tai suorittaa tälle takaisinmaksun.
3.1.3 Lentolippu on lipun antaneen lentoyhtiön omaisuutta.
3.1.4 Matkustaja ei ole oikeutettu lentokuljetukseen, ellei hän esitä omalle nimelleen annettua, voimassaolevaa lentolippua, joka sisältää kyseistä lentoa koskevan lippukupongin sekä kaikki muut käyttämättömät lippukupongit sekä lentolipun kantaosan. Matkustaja ei myöskään ole oikeutettu kuljetukseen, jos esitettyä lippua on turmeltu tai jos sitä on muuttanut joku muu kuin Finnair tai sen valtuuttama edustaja. Mikäli kyseessä on sähköinen lentolippu, matkustaja ei ole oikeutettu lentokuljetukseen, ellei hän todista henkilöllisyyttänsä ja ellei hänen nimelleen ole annettu asianmukaista sähköistä lippua.
3.1.5 Jos lentolippu on kadonnut tai jos se tai jokin sen osa on turmeltunut tai mikäli matkustajalla ei ole lippua, joka sisältää lentolipun kantaosan ja kaikki käyttämättömät lippukupongit, lentolipun antanut lentoyhtiö voi matkustajan pyynnöstä korvata kyseisen lipun tai sen osan antamalla uuden lipun saatuaan riittävänä pitämänsä selvityksen siitä, että kyseisille lennoille voimassaoleva lentolippu on aikanaan asianmukaisesti annettu. Matkustajan on tässä tapauksessa allekirjoitettava sitoumus, jonka nojalla hän sitoutuu korvaamaan Finnairille tai kuljettavalle lentoyhtiölle lipun mahdollisesta väärinkäytöksestä koituvat menetykset ja kulut. Muussa tapauksessa lipun antaneella lentoyhtiöllä on oikeus vaatia täysi hinta uudesta lipusta, ehdoin että lipun hinta palautetaan matkustajalle, mikäli alkuperäistä lentolippua ei ole käytetty sen voimassaoloaikana. Lentolipun antaneella lentoyhtiöllä on oikeus veloittaa uuden lipun antamisesta koituvat ja siihen liittyvät kohtuulliset kulut matkustajalta.

Читайте также:  JOENSUU (JOE)

3.2 Voimassaoloaika
3.2.1 Lentolippu on voimassa yhden vuoden ajan matkan aloittamisesta, tai mikäli mitään lipun osaa ei ole käytetty, lipun antamispäivästä lukien, ellei lipussa, näissä yleisissä kuljetusehdoissa tai tariffeissa ole toisin ilmoitettu.
3.2.2 Milloin lipun lunastanut matkustaja on estynyt matkustamasta lipun voimassaoloaikana syystä, että Finnair ei matkustajan pyytäessä pysty varaamaan tälle paikkaa lennolta, pidennetään kyseisen matkustajan lentolipun voimassaoloaikaa. Lentolippu voidaan myös lunastaa takaisin noudattaen, mitä artiklassa 10 on sanottu.
3.2.3 Milloin matkustaja matkansa aloitettuaan on sairauden takia estynyt matkustamasta lipun voimassaoloaikana, pidentää Finnair kyseisen matkustajan lentolipun voimassaoloaikaa (edellyttäen, että matkustajan maksamaan hintaan sovellettavat ehdot eivät tätä estä) siihen päivään saakka, jolloin matkustaja lääkärintodistuksen mukaan on jälleen matkustuskykyinen, tai kyseisen päivämärän jälkeiseen ensimmäiseen sellaiseen Finnairin lentoon, jolla on tilaa maksun edellyttämässä matkustusluokassa siltä paikkakunnalta, jolta matkaa jatketaan. Jos lentolipussa jäljellä olevat lippukupongit tai sähköiset lippukupongit sisältävät yhden tai useamman matkan keskeytyksen, voidaan kyseisen lipun voimassaoloaikaa pidentää enintään kolmella (3) kuukaudella. Sanotuissa olosuhteissa voimme myös pidentää kyseisen matkustajan mukana olevien lähiomaisten lippujen voimassaoloaikaa.
3.2.4 Siinä tapauksessa, että matkustaja kuolee matkan aikana, hänen seuranaan olleiden henkilöiden matkalippuja voidaan muuttaa luopumalla perillä olon vähimmäisaikarajoista tai pidentämällä lipun voimassaoloaikaa. Siinä tapauksessa, että matkansa aloittaneen matkustajan lähiomainen kuolee, matkustajan ja hänen mukanaan matkustavien lähiomaisten lentolippuja voidaan muuttaa vastaavalla tavalla. Tällaiset muutokset tulee suorittaa kuolintodistuksen perusteella eikä voimassaoloaikaa voida pidentää yli neljälläkymmenelläviidellä (45) päivällä kuolintapauksesta lukien.

Читайте также:  LEMMIKKIELÄIMET

3.3 Lippukuponkien järjestys
3.3.1 Lentolipun lippukupongit hyväksytään vain oikeassa järjestyksessä lentolipun kantaosaan merkityltä lähtöpaikkakunnalta alkaen.
3.3.2 Finnair voi kieltäytyä hyväksymästä matkustajan lentolippua, jos ensimmäistä matkaan oikeuttavaa lippukuponkia ei ole käytetty ja matkustaja aloittaa matkansa joltakin keskeytyspaikalta tai sovitulta välilaskupaikkakunnalta.
3.3.3 Kukin lippukuponki kelpaa kuljetukseen siinä erikseen mainitussa matkustusluokassa sinä päivänä ja sillä lennolla, jolle paikanvaraus on tehty. Milloin lippukuponki on annettu määrittelemättä siinä erikseen paikanvarausta, varataan paikka pyydettäessä kyseessä olevia hintaehtoja noudattaen, edellyttäen, että kyseisellä lennolla on tilaa.

3.4 Finnairin yhteystiedot
Finnairin nimen sijasta voidaan lentolipussa käyttää yhtiötunnusta tai muuta lyhennettä. Finnairin osoitteena pidetään lähtöpaikan lentoasemaa, joka on merkitty lentolippuun välittömästi lentoyhtiölle varatun kohdan sekä Finnairin nimen ensimmäisen lyhenteen viereen. Sähköisessä lentolipussa osoite on merkitty matkakuvauksessa/kuitissa Finnairin ensimmäisen lennon lähtöpaikaksi.

admin