KIELTÄYTYMINEN KULJETUKSESTA JA KULJETUSRAJOITUKSET

7. ARTIKLA — KIELTÄYTYMINEN KULJETUKSESTA JA KULJETUSRAJOITUKSET

7.1 Oikeus kieltäytyä kuljetuksesta
Finnair voi harkintansa mukaan kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa tai tämän matkatavaroita, mikäli se on kirjallisesti ilmoittanut matkustajalle, ettei se kyseisen ilmoituksen jälkeen tule kuljettamaan matkustajaa lennoillaan, tai mikäli on kyse yhdestä tai useammasta alla kuvatuista tilanteista:
7.1.1 Kyseinen toimenpide on tarpeen sovellettavien lakien, asetusten ja määräysten noudattamiseksi;
7.1.2 Matkustajan tai tämän matkatavaran kuljettaminen voi vaarantaa muiden matkustajien tai miehistön turvallisuuden, terveyden tai matkustusmukavuuden;
7.1.3 Matkustajan henkinen tai ruumiillinen tila, mukaan lukien alkoholin tai päihteiden käyttö, on vaaraksi matkustajalle itselleen, muille matkustajille, miehistölle tai omaisuudelle;
7.1.4 Matkustaja on aikaisemmin käyttäytynyt lennolla häiritsevästi ja Finnairilla on syytä olettaa, että sanotunlainen käytös saattaa toistua;
7.1.5 Matkustaja on kieltäytynyt turvatarkastuksesta;
7.1.6 Voimassaolevaa hintaa tai muita kyseeseen tulevia maksuja tai veroja ei ole maksettu;
7.1.7 Matkustajalla ei ilmeisesti ole asianmukaisia matkustusasiakirjoja tai hän yrittää saapua maahan, jossa hän on läpikulkumatkalla tai jota varten hänellä ei ole asianmukaisia matkustusasiakirjoja, matkustaja on turmellut matkustusasiakirjoja lennon aikana tai kieltäytyy luovuttamasta niitä miehistölle kuittia vastaan;
7.1.8 Matkustajan esittämä lentolippu on hankittu laittomasti tai ostettu muualta kuin Finnairilta tai sen valtuutetulta edustajalta, lippu on ilmoitettu kadonneeksi tai varastetuksi, se on väärennetty tai matkustaja ei pysty osoittamaan olevansa lentolipussa mainittu henkilö;
7.1.9 Matkustaja on poikennut lippukuponkien käyttämisjärjestyksestä tai lippukuponkia/-kuponkeja on muuttanut joku muu kuin Finnair tai sen edustaja tai lippukuponki/-kupongit on turmeltu;
7.1.10 Matkustaja ei noudata Finnairin antamia turva- ja muita ohjeita;
7.1.11 Matkustaja on aiemmin syyllistynyt johonkin edellä luetelluista teoista tai laiminlyönneistä.

Читайте также:  JYVÄSKYLÄ (JYV)

7.2 Erityisjärjestelyt
Yksinään matkustavien lapsien, vajaakykyisten henkilöiden, raskaana olevien naisten tai sairaiden hyväksyminen kuljetettaviksi saattaa riippua sovittavista ennakkojärjestelyistä Finnairin sisäisten määräysten mukaisesti.
Finnair ei voi kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa tämän vajaakykyisyyden tai muiden edellä mainittujen seikkojen tai niiden vaatimien erityisjärjestelyiden vuoksi, mikäli Finnair on hyväksynyt matkustajan kuljetettavaksi tämän ilmoitettua vajaakykyisyydestään tms. lippujen lunastamisen yhteydessä sekä vaadittavista erityisjärjestelyistä.

admin