KEHTIVUS

ARTIKKEL 2

KEHTIVUS

2.1. Üldist
Välja arvatud käesoleva artikli punktides 2.2, 2.4 ja 2.5 toodud juhtumid, kehtivad käesolevad veotingimused ainult nendel lendudel või lennusegmentidel, kus lennupiletil vedaja lahtrisse (”CARRIER BOX”) on märgitud Finnair või Finnairi kood, või nendel lendudel, mida Finnair tegelikkuses teostab.

2.2 Tellimuslennud
Kui vedu toimub vastavalt tellimuslennu lepingule, kehtivad käesolevad veotingimused vaid selles ulatuses, kuivõrd nad sisalduvad viitena tellimuslennu lepingus või lennupiletil.

2.3 Koodijagamine
Finnair on teatud marsruutidel teiste vedajatega koodi jagamises (Code Shares) kokku leppinud. Selle alusel võib vedajaks olla teine firma kui Finnair, kuigi pilet on broneeritud Finnairi lennule ja lennupileti vedaja lahtrisse on märgitud Finnair või Finnairi kood.

Читайте также:  AERO STRATEEGIA

2.4 Seaduste ülimuslikkus
Kui käesolevad veotingimused on seaduse, õigusaktide, ametkondlike juhiste või hinnakirjadega vastuolus, on nimetatud aktid käesolevate üldiste veotingimuste suhtes ülimuslikud.
Kui käesolevate üldiste veotingimuste klausel või klauslid on nimetatud vastuolu tõttu kehtetu(d), siis on ülejäänud klauslid käesolevates üldistes veotingimustes sellest hoolimata kehtivad.

2.5 Teiste eeskirjade rakendamine
Kui käesolevad veotingimused ja muud Finnairi poolt kehtestatud eeskirjad on omavahel vastuolus, siis on käesolevad veotingimused ülimuslikud, kui ei ole teisiti sätestatud.

admin