KÄITUMINE LENNUKI PARDAL

ARTIKKEL 11

KÄITUMINE LENNUKI PARDAL

11.1 Üldist
Kui reisija käitumine lennukis ohustab lennukit või mistahes isikut või vara lennuki pardal või takistab meeskonda nende kohustuste täitmisel, või kui reisija keeldub täitmast meeskonna korraldusi või käitub muul reisijaid või meeskonda ohustaval või häirival viisil, võib Finnair rakendada vajalikuks peetavaid abinõusid sellise käitumise takistamiseks, kaasa arvatud reisija suhtes kohaldatavad sunnimeetmed. Reisija võidakse mistahes maandumiskohas lennukist välja tõsta ning mitte lubada teda edasisele lennule. Reisijale võidakse esitada tema tegude eest kohtulik hagi.

11.2 Elektroonilised seadmed
Finnair võib ohutuse tagamiseks keelata või piirata elektrooniliste seadmete kasutamist lennuki pardal. Piirangud ja keelud kehtivad nt. mobiiltelefonide, sülearvutite ja magnetofonide, raadiote, CD-mängijate, elektrooniliste mängude ning raadiolaineid edastavate aparaatide, näiteks kaugjuhitavate mänguasjade ja raadiotelefonide suhtes. Kuuldeaparaatide ja südamestimulaatorite kasutamine on lubatud.

Читайте также:  ONECLASS LENNUD

admin