ELEKTROONIKASEADMED

Elektroonikaseadmed tuleks pakkida käsipagasisse.

Kogu lennu ajal võib kasutada järgmisi seadmeid:
mikropatareide või päikeseseanduri abil töötavaid seadmeid
elektroonilisi kelli
kuulmisseadmeid, välja arvatud digitaalsed kuulmisaparaadid
vastuvõtvaid otsimisseadmeid
südamesünkronisaatoreid

Lennu ajal võib kasutada järgmisi seadmeid, kui turvavöö märgutuli on kustunud:
CD-ROMi või DVD-süsteemiga varustatud sülearvuteid
manuaalseid ilma printerita arvutusmasinaid
kasseti- ja CD-mängijaid
arvutimänge, näit. Gameboy
video- ja digitaalkaameraid
näidikuid, välja arvatud kineskoobiga varustatuid
GPS-satelliitnavigaatoreid
elektrilisi pardleid
elektroonilisi mänguasju, välja arvatud kaugjuhtimisega mänguasjad.
Mobiiltelefone tohib kasutada ainult meeskonna loal, kui lennuk on maas ja turvavöö märgutuli ei põle.

Järgmised seadmed peavad olema lennuki salongis kogu aeg suletud ja vooluvõrgust välja lülitatud:
RF-signaale vahendavad seadmed
raadiotelefonid
kaugjuhitavad mänguasjad
näidikud, millel on kineskoop
juhtmeta arvutid
PC-printerid
CD-kirjutajad ja minidisc-magnetofonid lindistamisrežiimil
suured kaasaskantavad stereoseadmed
taskuraadiod
TV-vastuvõtjad.

Читайте также:  LENNUGRAAFIK

admin