TAGASIMAKSED

ARTIKKEL 10 TAGASIMAKSED 10.1 Üldist Finnair maksab reisijale kasutamata lennupileti hinna või selle osa tagasi vastavalt lennufirma eeskirjadele ja hinnakirjale järgmiselt: 10.1.1 Kui käesolevas punktis ei ole teisiti sätestatud, siis on Finnairil õigus teha tagasimakse kas lennupiletile märgitud isikule või pileti eest tasunud isikule sellise tasumise kohta piisava tõendi esitamisel. 10.1.2 Kui pileti eest on […]

LENNUPLAAN, HILINEMINE JA LENDUDE TÜHISTAMINE

ARTIKKEL 9 LENNUPLAAN, HILINEMINE JA LENDUDE TÜHISTAMINE 9.1 Lennuplaanid Finnair teeb kõik endast oleneva, et tagada reisija ja tema pagasi vedamine nii kiiresti kui võimalik ning reisipäevadel kehtivaid avaldatud lennuplaane järgides. Sel eesmärgil võime lennu tühistamise vältimiseks erandkorras kasutada oma lennu opereerimiseks mõnda teist lennufirmat või lendu. Võib ka juhtuda, et oleme sunnitud muutma mõnede […]

PAGAS

ARTIKKEL 8 PAGAS 8.1 Tasuta pagasi piirnorm Reisija võib lennule tasuta kaasa võtta pagasi vastavalt Finnairi poolt kehtestatud tingimustele ja piirangutele. Nimetatud tingimused ja piirangud on saadaval Finnairi või tema agendi juures. 8.2 Ülekaaluline pagas Reisija peab tasuta pagasi piirnormi ületava pagasi eest tasuma Finnairi eeskirjades sätestatud summas ja korras lisatasu. Lisateavet ülekaalulise pagasi lisatasu […]

VEDAMISEST KEELDUMINE JA PIIRANGUD

ARTIKKEL 7 VEDAMISEST KEELDUMINE JA PIIRANGUD 7.1 Õigus veost keelduda Finnair võib oma äranägemisel reisija või tema pagasi vedamisest keelduda, kui reisijale on kirjalikult teatatud, et pärast nimetatud teate saamist Finnair reisijat enam oma lendudel ei vea. Nimetatud olukord võib tekkida alljärgnevate situatsioonide ilmnemisel: 7.1.1 Nimetatud meetme rakendamine on vajalik seaduste, määruste ja eeskirjade täitmiseks; […]

LENNULE REGISTREERIMINE

ARTIKKEL 6 LENNULE REGISTREERIMINE 6.1 Reisija peab hoolitsema selle eest, et ta jõuaks registreeruda lennule õigeaegselt ja hiljemalt Finnairi poolt teatatud tähtajaks, et jõutaks teostada kõik ametlikud formaalsused ning teised lennuki väljumisega seonduvad toimingud. 6.2 Reisija peab ilmuma lähteväravasse hiljemalt Finnairi poolt teatatud kellaajaks. 6.3 Kui reisija ei ole registreerunud lennule või ilmunud lähteväravasse õigeaegselt […]

BRONEERINGUD

ARTIKKEL 5 BRONEERINGUD 5.1 Broneerimistingimused 5.1.1 Broneering jõustub Finnairi või tema agendi poolt kinnitamise hetkest. 5.1.2 Olenevalt Finnairi kodukorrast on teatud hindade juurde lisatud tingimusi, mis piiravad või välistavad reisija õiguse broneeringu muutmiseks või tühistamiseks. 5.2 Pileti väljastamise ajapiirangud Kui reisija ei ole pileti eest enne teatatud tähtaega tasunud, võib Finnair broneeringu tühistada. 5.3 Isikuandmed […]

HINNAD JA MAKSUD

ARTIKKEL 4 HINNAD JA MAKSUD 4.1 Üldist Kui ei ole teisiti sätestatud, kehtivad hinnad ainult lennuks lähtekoha lennujaamast sihtkoha lennujaama. Hinnad ei sisalda maatranspordi teenust lennujaamade või lennuväljade ja linnaterminalide vahel. 4.2 Kohaldatav hind Kui käesoleva artikli punktis 4.3 ei ole teisiti sätestatud, kohaldatakse veole seda hinda, mis kehtib esimesel piletikupongil veo alguskuupäevana märgitud veo […]

LENNUPILETID

ARTIKKEL 3 LENNUPILETID 3.1 Kehtiva lennupileti omamine on kohustuslik 3.1.1 Finnair veab ainult kehtivale lennupiletile märgitud reisijat. Reisija peab lennufirma esindaja nõudmisel esitama isikut tõendava dokumendi. 3.1.2 Lennupiletit ei saa teisele isikule edasi anda. Kui lennupileti esitab teine isik kui see, kellel on pileti alusel õigus veole või piletihinna tagastamisele, ei ole Finnair kohustatud pileti […]

KEHTIVUS

ARTIKKEL 2 KEHTIVUS 2.1. Üldist Välja arvatud käesoleva artikli punktides 2.2, 2.4 ja 2.5 toodud juhtumid, kehtivad käesolevad veotingimused ainult nendel lendudel või lennusegmentidel, kus lennupiletil vedaja lahtrisse (”CARRIER BOX”) on märgitud Finnair või Finnairi kood, või nendel lendudel, mida Finnair tegelikkuses teostab. 2.2 Tellimuslennud Kui vedu toimub vastavalt tellimuslennu lepingule, kehtivad käesolevad veotingimused vaid […]

MÕISTED

ARTIKKEL 1 MÕISTED Finnair tähendab Finnair Oyj-d, Soome lennufirmat, mille asukoht on Helsinki. Käsipagas tähendab reisija kõiki pagasiühikuid, välja arvatud registreeritud pagas. Registreeritud pagas tähendab pagasit, mille Finnair on oma vastutusele võtnud. Kupong tähendab paberile trükitud piletikupongi või elektroonilist piletikupongi. Lennupilet tähendab Finnairi või tema agendi poolt väljastatud dokumenti nimetusega “lennukipilet” ja “pagasikviitung» (Passenger Ticket and Baggage Check) või ”elektroonilist […]

REISIJATE JA PAGASI ÜLDISED VEOTINGIMUSED

Käesolevad reisijate ja pagasi üldised veotingimused, mis on koostatud Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) soovituse alusel, on ainsad Finnair Oyj-d siduvad veotingimused. Muud lennufirmad on väljastanud oma, käesolevatest üldistest veotingimustest erinevad veotingimused ning neid rakendatakse oma veotingimused kehtestanud lennufirmade poolt teostatavatel vedudel.