BRONEERINGUD

ARTIKKEL 5

BRONEERINGUD

5.1 Broneerimistingimused
5.1.1 Broneering jõustub Finnairi või tema agendi poolt kinnitamise hetkest.
5.1.2 Olenevalt Finnairi kodukorrast on teatud hindade juurde lisatud tingimusi, mis piiravad või välistavad reisija õiguse broneeringu muutmiseks või tühistamiseks.

5.2 Pileti väljastamise ajapiirangud
Kui reisija ei ole pileti eest enne teatatud tähtaega tasunud, võib Finnair broneeringu tühistada.

5.3 Isikuandmed
Reisija on teadlik, et tema isikuandmed on antud Finnairile broneeringu tegemiseks, lennupileti ostmiseks, lisateenuste tellimiseks, teenuste arendamiseks ja osutamiseks, riigist lahkumise ja riiki saabumise protsesside hõlbustamiseks ning isikuandmete edastamiseks valitsusorganitele. Sellel eesmärgil volitab reisija Finnairi säilitama neid andmeid ja edastama neid oma büroodesse, agentidele, valitsusorganitele ja teistele vedajatele või ülalnimetatud teenuste osutajatele.

Читайте также:  AERO STRATEEGIA

5.4 Istekohad
Finnair püüab arvestada kõiki istekohti puudutavaid soove, kuid ei saa ka kinnitatud broneeringu alusel lennukis konkreetset istekohta garanteerida. Finnair jätab endale õiguse eelnevalt teatatud istekohtade muutmiseks.

5.5 Teenustasu kasutamata jäänud koha eest
Reisijalt, kes jätab broneeritud koha kasutamata, võidakse nõuda Finnairi eeskirjades sätestatud teenindustasu.

5.6 Broneeringu ülekinnitamine
Finnairil on õigus oma eeskirjade alusel ning neis märgitud tähtajaks nõuda jätku- või tagasilennu broneeringute üle kinnitamist. Kui broneeringu ülekinnitamine on vajalik, teavitab Finnair sellest reisijat. Teiste reisiga seonduvate vedajate nõuded tuleb täpsustada vastavate vedajate juures. Nimetatud nõude eiramine võib põhjustada jätku- või tagasilennu broneeringute tühistamise.

5.7 Jätkulennu broneeringu tühistamine
Kui reisija jätab broneeritud koha kasutamata ja ei teata sellest Finnairile, võib Finnair tühistada jätku- või tagasilendude broneeringud.

admin