AJAPIIRANGUD NÕUETELE JA HAGIDELE

ARTIKKEL 16

AJAPIIRANGUD NÕUETELE JA HAGIDELE

16.1 Nõuete esitamine
Pagasi pretensioonideta vastuvõtmine omaniku poolt on piisav tõend sellest, et pagas on kohale toimetatud heas seisukorras ja vastavuses veolepinguga, kui ei suudeta tõestada vastupidist.
Registreeritud pagasile tekitatud kahju puudutav kahjunõue tuleb edastada Finnairile kohe, kui kahju on avastatud ja hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul alates pagasi kättesaamisest. Viivitusega kohale saabunud pagasi korral tuleb kahjunõue esitada kahekümne ühe (21) päeva jooksul alates pagasi kättesaadavaks tegemise päevast. Iga selline teade tuleb esitada kirjalikult.

16.2 Hagi esitamise tähtaeg
Õigus kahjutasu nõudmiseks aegub, kui hagi ei ole esitatud kahe aasta jooksul sihtkohta jõudmise päevast või lennu lennuplaani järgsest saabumise päevast või kuupäevast, mil vedu katkes. Tähtaja arvutamise meetod määratletakse vastavalt selle kohtu asukohariigi seadusele, kus kohtuasja arutatakse.

Читайте также:  KÄITUMINE LENNUKI PARDAL

admin