AIKATAULUT, VIIVÄSTYKSET, LENTOJEN PERUUTUKSET

9. ARTIKLA — AIKATAULUT, VIIVÄSTYKSET JA LENTOJEN PERUUTUKSET

9.1 Aikataulut
Finnair pyrkii tekemään parhaansa kuljettaakseen matkustajan ja hänen matkatavaransa niin joutuisasti kuin mahdollista sekä noudattamaan matkustuspäivänä voimassaolevia julkaistuja aikatauluja. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi saatamme joutua käyttämään muun lentoyhtiön lentokonetta tai lentoa. Saatamme myös joutua muuttamaan joidenkin lentojen aikoja, usein syistä, joihin emme voi vaikuttaa. Tämän vuoksi aikataulujen mukaisia aikoja ei voida taata, eivätkä ne ole osa Finnairin ja matkustajan välistä lentokuljetussopimusta.

9.2 Peruutukset, aikataulumuutokset ym.
9.2.1 Finnair varaa oikeuden käyttää matkustajan kuljettamiseen muuta lentoyhtiötä ja/tai -konetta. Mikäli Finnair peruuttaa lennon, poikkeaa kohtuuttomasti aikatauluista, ei laskeudu matkustajan määrä- tai välilaskupaikassa tai aiheuttaa matkustajan myöhästymisen jatkoyhteydestä, Finnair:
9.2.1.1 kuljettaa matkustajan muulla aikataulunmukaisella lennollaan, jolla ilman lisämaksua on tilaa, sekä mikäli tarpeen, pidentää lipun voimassaoloaikaa; tai
9.2.1.2 kuljettaa matkustajan lentolipussa ilmoitettuun määräpaikkaan jollakin omista lennoistaan tai jonkin muun lentoyhtiön lennoilla tai muulla yhteisesti sovittavalla tavalla. Jos uuden reitin maksujen, ylipainomaksujen ja muiden kysymykseen tulevien palvelumaksujen summa on alempi kuin matkustajan lentolipusta maksama hinta, maksaa Finnair erotuksen takaisin;
9.2.1.3 mikäli matkustaja ei hyväksy kumpaakaan edellä mainituista vaihtoehdoista, suorittaa Finnair lentolipun takaisinmaksun artiklan 10.2 mukaisesti.
9.2.2 Mikäli Finnair ei pysty tarjoamaan aikaisemmin vahvistettua paikkaa, korvataan vahinko Finnairin sisäisten määräysten mukaisesti.

Читайте также:  KIRJATTAVA MATKATAVARA

admin